ตารางดีเจประจำวัน


วัน \ เวลา
06.00-09.00
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
21.00-24.00
00.00-06.00
จันทร์
-
-
-
-
-
-
-
อังคาร
-
-
-
-
-
-
-
พุธ
-
-
-
-
-
-
-
พฤหัสบดี
-
-
-
-
-
-
-
ศุกร์
-
-
-
-
-
-
-
เสาร์
-
-
-
-
-
-
-
อาทิตย์
-
-
-
-
-
-
-